Hội nghị Ianta tháng 2 - 1945 không...

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

0
Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?
Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP