Hỗn hợp A gồm X là một este...

Hỗn hợp A gồm X là một este của amino axit (no, chứa 1-NH2, 1-COOH) v...

0
Hỗn hợp A gồm X là một este của amino axit (no, chứa 1-NH2, 1-COOH) và hai peptit Y, Z đều được tạo từ glyxin và alanin (nY : nZ = 1 : 2; tổng số liên kết peptit trong Y và Z là 5). Cho m gam A tác dụng vừa đủ với 0,55 mol NaOH, thu được dung dịch chứa 3 muối của aminoaxit (trong đó có 0,3 mol muối của glyxin) và 0,05 mol ancol no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam A trong O2 dư, thu được CO2, N2, và 1,425 mol nước. Phát biểu nào sau đây không đúng?
Số mol của Z là 0,1 mol.Tổng số nguyên tử cacbon trong X là 5.Y là (Gly)2(Ala)2.Số mol nước sinh ra khi đốt cháy Y, Z là 1,1 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tổng số nguyên tử cacbon trong X là 5.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP