Hỗn hợp X chứa 3 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 3 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 3 peptit mạch hở không là đồng phân của nhau, có cùng số nguyên tử cacbon, tổng số nguyên tử oxi trong 3 peptit là 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn mỗi peptit, đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn nước là a mol. Thuỷ phân hoàn toàn 47,36 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 69,36 gam hỗn hợp Y gồm 3 muối của gly, ala và val. Phần trăm muối gly trong hỗn hợp Y là: A. 39,16% B. 50,35% C. 44,75% D. 55,94% toiyeuhoahoc trả lời 18.02.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 > nH2O —> Không có dipeptit Tổng số O là 13 —> Tổng số mắt xích là 10 —> Hỗn hợp gồm tripeptit Y; tripeptit Z và tetrapeptit T Do các chất có cùng C lại không phải đồng phân của nhau nên: Y là (Ala)3 hay C9H17N3O4 (y mol) Z là (Gly)2(Val) hay C9H17N3O4 (z mol) T là (Gly)3(Ala) C9H16N4O5 (t mol) —> 9y – 8,5y = 9z – 8,5z = 9t – 8t = a —> 0,5y = 0,5z = t mX = 231y + 231z + 260t = 47,36 —> y = z = 0,08; t = 0,04 nGlyNa = 2z + 3t = 0,28 nAlaNa = 3y + t = 0,28 nValNa = z = 0,08 —> %GlyNa = 39,16%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP