Cho 20 7 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20,7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí. Mặt khác cho 20,7 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được 448 ml khí N2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 111,5 B. 102,8 C. 78,55 D. 110,5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Với HCl: nH2 = 0,3 —> nAl = 0,2 mX = 20,7 —> nAl2O3 = 0,15 Với HNO3: Bảo toàn electron: 3nAl = 10nN2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,05 Muối gồm Al(NO3)3 (0,2 + 0,15.2 = 0,5 mol) và NH4NO3 (0,05 mol) —> m muối = 110,5

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP