Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước đi qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, sau phản ứng thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Khí còn lại thoát ra gồm CO và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6. Giá trị của V là A. 2,688 B. 3,136 C. 2,912 D. 3,360

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Δm = mCO2 – mCaCO3 = -0,68 —> nCO2 = 0,03 C + H2O —> CO + H2 a………………..a……..a C + 2H2O —> CO2 + 2H2 ………………….0,03……0,06 m khí = 28a + 2(a + 0,06) = 3,6.2(a + a + 0,06) —> a = 0,02 —> nX = 0,13 —> V = 2,912

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP