Hợp chất X chứa vòng benzen và có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X chứa vòng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C7H6Cl2. Thủy phân X trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y có công thức C7H7O2Na. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là A. 6 B. 4 C. 3 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Sản phẩm thủy phân là muối C7H7O2Na nên chất X có 1Cl gắn vào nhánh (Nhóm -OH sau thủy phân được giữ nguyên) và 1Cl gắn trực tiếp vào vòng thơm (Nhóm OH thuộc loại phenol bị chuyển thành -ONa). Có 3 cấu tạo của X: Cl-C6H4-CH2Cl (o, m, p)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP