Cracking khí butan một thời gian thì thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cracking khí butan m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cracking khí butan một thời gian thì thu được hỗn hợp khí X gồm CH4, C3H6, C2H6, C2H4, C4H10 dư. Cho toàn bộ hỗn hợp X đi qua dung dịch nước brom dư thì khối lượng bình brom tăng lên 0,91 gam và có 4 gam Br2 phản ứng, đồng thời thu được hỗn hợp khí Y thoát ra khỏi bình brom (thể tích Y bằng 54,545% thể tích của X). Để đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là A. 2,184 B. 4,368 C. 2,128 D. 1,736

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAnken = nBr2 = 0,025 —> nX = 0,025/(100% – 54,545%) = 0,055 mol —> nC4H10 ban đầu = nAnkan = 0,055 – 0,025 = 0,03 Nếu đốt C4H10 ban đầu: C4H10 + 6,5O2 —> 4CO2 + 5H2O 0,03…………0,195 Nếu đốt anken —> nCO2 = nH2O = a —> m anken = 12a + 2a = 0,91 —> a = 0,065 Bảo toàn O —> nO2 đốt anken (2nCO2 + nH2O)/2 = 0,0975 —> nO2 đốt Y = 0,195 – 0,0975 = 0,0975 —> V = 2,184 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP