Thêm từ từ V ml dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thêm từ từ V ml dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thêm từ từ V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 120 ml dung dịch HNO3 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô thu được 17,37 gam chất rắn khan. Giá trị của V là A. 700 B. 500 C. 600 D. 300

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHNO3 = 0,12 —> nBa(NO3)2 max = 0,06 —> mBa(NO3)2 max = 15,66 < 17,37 —> Phải có Ba(OH)2 dư. nBa(OH)2 dư = (17,37 – 15,66)/171 = 0,01 —> nBa(OH)2 tổng = 0,01 + 0,06 = 0,07 —> V = 700 ml

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP