Hỗn hợp X chứa ba peptit gồm đipeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa ba peptit gồm đipeptit, tripeptit và pentapeptit có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 2 : 1. Đun nóng 30,06 gam X cần dùng dung dịch chứa NaOH 1,5M và KOH 0,5M thu được 44,26 gam hỗn hợp Y gồm các muối của glyxin, alanin và valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,175 mol X trên cần dùng a mol O2, thu được CO2, H2O, N2. Giá trị gần nhất của a là A. 1,8 B. 1,5 C. 1,6 D. 1,9

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt 4x, 2x, x lần lượt là số mol đipeptit, tripeptit và pentapeptit —> nX = 7x và nN = 4x.2 + 2x.3 + x.5 = 19x nNaOH = 1,5V và nKOH = 0,5V —> 1,5V + 0,5V = 19x —> V = 9,5x —> nNaOH = 14,25x và nKOH = 4,75x Quy đổi X thành C2H3ON (19x), CH2 (y) và H2O (7x) mX = 57.19x + 14y + 18.7x = 30,06 m muối = 30,06 + 40.14,25x + 56.4,75x – 18.7x = 44,26 —> x = 0,02 và y = 0,42 Để đốt cháy 7x = 0,14 mol X cần nO2 = 19x.2,25 + 1,5y = 1,485 —> Đốt cháy 0,175 mol X cần nO2 = 0,175.1,485/0,14 = 1,85625

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP