Hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X X là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X ( X là aminoaxit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH ) và axit cacboxylic Y no đơn chức, mạch hở , tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít O2 ( đktc ) thu được 50,75 gam (CO2 + H2O ), N2, Na2CO3. X, Y lần lượt là: A. Gly, CH3COOH. B. Ala, CH3COOH. C. Ala, HCOOH. D. Gly, HCOOH. Kaoru San bình luận 18.03.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Muối Z gồm: C3H6NO2Na: a mol CnH2nNO2Na: 2a mol CmH2m-1O2Na: b mol nNaOH = 3a + b = 0,45 (1) —> nNa2CO3 = 0,225 và nO(Z) = 0,9 Đặt x, y là số mol CO2, H2O thu được khi đốt Z. 44x + 18y = 50,75 Bảo toàn O —> 2x + y + 0,225.3 = 0,9 + 1,125.2 —> x = 0,775 và y = 0,925 nCO2 = 3a + 2na + mb – 0,225 = 0,775 (2) nH2O = 3a + 2na + mb – b/2 = 0,925 (3) (2) – (3) —> b = 0,15 (1) —> a = 0,1 Thế a, b vào (2) —> 4n + 3m = 14 Do n ≥ 2, m ≥ 1 nên n = m = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy X là Gly và Y là CH3COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP