Cho các chất sau: natri xút ăn da...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: natri, xút ăn da; đồng (II) oxit, axit H2SO4 đặc nóng, CH3CHOOH, oxi dư, HCl đặc, đồng (II) hdiddroxxit, phức bạc amoni, KMnO4/H+. Số chất tác dụng với ancol etylic là? A.7 B.8 C.9 D.10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
7 chất gồm: natri; đồng (II) oxit, axit H2SO4 đặc nóng, CH3CHOOH, oxi dư, HCl đặc, KMnO4/H+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP