Đốt cháy hoàn toàn 17 44 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức trong đó có 2 este là đồng phân của nhau bằng lượng oxi vừa đủ hết 0,76 mol O2, thu được 10,08 gam H2O. Mặt khác đun nóng 17,44 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M dư, thu được một ancol Y duy nhất và 22,25 gam hỗn hợp rắn Z. Phần trăm khối lượng của muối có khối lựơng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là: A. 18,2% B. 20,4% C. 3,2% D. 9,7%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = 0,56 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,72 Bảo toàn O —> nX = 0,24 —> Số C = 3 —> X chứa HCOOCH3 Nếu sản phẩm chỉ có muối và ancol thì bảo toàn khối lượng —> nCH3OH = 0,2246875 < 0,24: Vô lý —> X chứa cả este của phenol. X gồm C2H4O2 (a mol) và CnH2n+2-2kO2 (b mol) nX = a + b = 0,24 nCO2 = 2a + nb = 0,72 nH2O = 2a + b(n + 1 – k) = 0,56 —> b(k – 1) = 0,16 k = 5 —> b = 0,04 —> a = 0,2 —> n = 8 Nếu cả 2 chất đều là este của phenol thì nH2O = 0,04 và nCH3OH = 0,2. Bảo toàn khối lượng thấy không thỏa mãn. —> C8H8O2 gồm C6H5COOCH3 (x) và HCOO-C6H4-CH3 hoặc CH3COOC6H5 (y mol) —> x + y = 0,04 Bảo toàn khối lượng: 17,44 + 0,3.40 = 22,25 + 32(x + 0,2) + 18y —> x = 0,005 và y = 0,035 Muối lớn nhất là C6H5COONa (0,005 mol) —> %C6H5COONa = 3,2%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP