Có các rượu ancol CH3OH 1 CH3CH2OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các rượu ( ancol)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các rượu ( ancol) CH3OH (1), CH3CH2OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3) và (CH3)3COH (4). Chất tham gia phản ứng este hóa với HCl dễ nhất là: A.1 B.2 C.3 D.4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ancol bậc 3 (Chất số 4) dễ phản ứng với HCl nhất.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP