Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi nhỏ từ từ đến dư...

3
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tỉ lệ a : b là A. 4 : 3. B. 2 : 3. C. 1 : 1. D. 2 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Kết tủa xuất hiện khi nOH- = 0,8 —> nH+ = a = 0,8 Khi nOH- = 2,8 thì kết tủa bị hòa tan một phần và còn lại 0,4 mol nên: nOH- = 2,8 = 0,8 + 4b – 0,4 —> b = 0,6 —> a : b = 4 : 3

Gửi 2 năm trước

1
nOH- = 2,8 = 0,8 + 4b – 0,4 (cái này bạn có thể chỉ cho mình tại sao nó lại là 4b không? – Bạch4 tháng trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP