Oxi hóa hoàn toàn m gam p-xilen p-đimetylbenzen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa hoàn toàn m gam p-xilen (p-đimetylbenzen) bằng dung dịch KMnO4 đun nóng, vừa đủ thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho chất rắn Y phản ứng hết với dung dịch HCl đặc, dư thấy thoát ra x mol Cl2. Số mol HCl phản ứng vừa đủ với các chất có trong dung dịch X là A. 0,25x mol. B. 2x mol. C. 0,5x mol. D. x mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C6H4(CH3)2 + 4KMnO4 —> C6H4(COOK)2 + 4MnO2 + 2KOH + 2H2O nMnO2 = nCl2 = x —> nC6H4(COOK)2 = 0,25x và nKOH = 0,5x —> nHCl = 2nC6H4(COOK)2 + nKOH = x

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP