Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,2 mol FeS2 và 0,3 mol FeS bằng lượng dư axit HNO3 đặc thu được V lít khí X (duy nhất). Giá trị của V là A. 56 B. 127,68 C. 63,84 D. 12,768 hoang bao trả lời 20.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn electron: nNO2 = 15nFeS2 + 9nFeS = 5,7 —> V = 127,68 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP