X Y Z là các hợp chất mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là các hợp c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng công thức phân tử C3H6O. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Y không tác dụng được với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH. B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO. C. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3. D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + Na và không tráng gương —> X là ancol CH2=CH-CH2OH Y không phản ứng với Na nhưng có tráng gương —> Y là andehit C2H5-CHO. Z không phản ứng với Na và không tráng gương —> Z là xeton CH3-CO-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP