Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn m gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 oxit sắt bằng CO dư ở nhiệt độ cao thành sắt kim loại. Hòa tan hết sắt thu được bằng dung dịch HCl dư thu được 7,62 gam muối. Chất khí thoát ra được hấp thụ hết bằng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 15,76 gam kết tủa trắng. Giá trị của m là? A. 5,2 B. 6 C . 4,64 D. 5,26

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = nFeCl2 = 0,06 nO = nCO2 = nBaCO3 = 0,08 —> m = mFe + mO = 4,64

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP