Hỗn hợp A gồm Fe NO3 3 Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm Fe(NO3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3, Al, Cu, MgCO3. Hòa tan 28,4 gam A bằng dung dịch H2SO4 được dung dịch B chỉ chứa 65,48 gam muối và V lít hỗn hợp Z (đktc) gồm CO2, NO, N2O, N2 và H2 (trong đó có 0,02 mol H2) có tỉ khối với H2 là 16. Cho B tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 123,49 gam kết tủa. Mặt khác nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào B thì lượng kết tủa cực đại thu được là 31,92 gam. Giá trị của V là: A. 3,36 B. 4,48 C. 5,6 D. 6,72

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2SO4 = nBaSO4 = 0,53 —> nNaOH = 1,06 Đặt nNH4+ = x —> nOH- tạo ↓ = 1,06 – x —> m kim loại = m↓ – mOH = 13,9 + 17x m muối = m kim loại + mSO42- + mNH4+ —> 65,48 = (13,9 + 17x) + 0,53.96 + 18x —> x = 0,02 Bảo toàn H —> nH2O = 0,47 Bảo toàn khối lượng —> mZ = 6,4 —> nZ = 0,2 —> V = 4,48 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP