Cho hỗn hợp T gồm 2 axit đa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp T gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp T gồm 2 axit đa chức A, B và 1 axit đơn chức C (số cacbon trong các chất không vượt quá 4 và chúng đều mạch hở, không phân nhánh ), nA = nB. Chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau : Phần 1 : Cho tác dụng dung dịch NaOH dư thì thấy có 1,02 mol NaOH phản ứng, Phần 2 : Đem đốt cháy trong Oxi dư thì thu được V lít CO2 và 14,04 gam nước. Phần 3 : Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 104,76(g) kết tủa. Biết số mol của CO2 lớn hơn 2 lần số mol Nước và số mol của A và B bằng nhau. Giá trị V gần nhất với : A. 51 B. 52 C. 53 D. 54

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A, B mạch hở, không nhánh —> Có 2 nhóm -COOH Đặt a, b là số H tương ứng của A, B (a, b nguyên dương và chẵn) TH1: C là HCOOH —> nHCOOH = nAg/2 = 0,485 nNaOH = 2nA + 2nB + nHCOOH = 1,02 —> nA = nB = 0,13375 —> nH = 0,13375a + 0,13375b + 0,485.2 = 0,78.2 —> a + b = 4,41: Loại. TH2: C là CH≡C-COOH —> nCH≡C-COOH = nCAg≡C-COONH4 = 0,54 nNaOH = 2nA + 2nB + nCH≡C-COOH = 1,02 —> nA = nB = 0,12 —> nH = 0,12a + 0,12b + 0,54.2 = 0,78.2 —> a + b = 4 —> a = b = 2 là nghiệm duy nhất Vậy các chất là: A: HOOC-COOH (0,12) B: HOOC-C≡C-COOH (0,12) C: CH≡C-COOH (0,54) —> nCO2 = 2,34 (Thỏa mãn nCO2 > 2nH2O) —> V = 52,416 TH3: C là CH≡C-CH2-COOH (Làm tương tự)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP