Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối natri axetat và 10,8 gam hỗn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp Y thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là: A. 24,6. B. 20,5. C. 16,4. D. 32,8.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,6 —> nY = 0,2 —> Số C = nCO2/nY = 2 —> Y gồm C2H5OH (0,1) và C2H4(OH)2 (0,1) —> nCH3COONa = nOH(Y) = 0,3 —> mCH3COONa = 24,6 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP