Hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hidroc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và H2 có tỉ khối với H2 bằng 4,8. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối với CH4 là 1 (Y không làm mất màu dung dịch Brom). Công thức phân tử của A là A. C2H4 B. C3H4 C. C4H8 D. C2H2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mX = mY —> nX.MX = nY.MY —> nX/nY = MY/MX = 5/3 Tự chọn nX = 5 và nY = 3 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 2 CnH2n+2-2k + kH2 —> CnH2n+2 …………………….2……………2/k Vậy Y gồm CnH2n+2 (2/k mol) và H2 dư (3 – 2/k) mY = (14n + 2).2/k + 2(3 – 2/k) = 3.16 —> 2n = 3k —> k = 2 và n = 3 là nghiệm phù hợp. —> A là C3H4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP