Hỗn hợp X chứa 2 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 2 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 2 peptit mạch hở, có tổng số liên kết peptit bằng 6 được tạo bởi từ glyxin, alanin, valin. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng 1,8 mol O2, thu được CO2, H2O, N2, trong đó số mol CO2 nhiều hơn số mol H­2O là 0,04 mol. Mặt khác, đun nóng 63,27 gam X trên với 800ml dung dịch KOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn khan T. % lượng muối của glyxin trong T là? A. 26,91%. B. 34,11%. C. 39,73%. D. 26,49%. Truonghktkute0 trả lời 22.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành: C2H3ON: a mol CH2: b mol H2O: 0,25 mol nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,8 nCO2 – nH2O = 2a + b – (1,5a + b + 0,25) = 0,04 —> a = 0,58 và b = 0,33 —> mX = 42,18 Dễ thấy 63,27 = 42,18.1,5 nên số mol các thành phần trong 63,27 gam X là: C2H3ON: 1,5a = 0,87 CH2: 1,5b = 0,495 H2O: 1,5.0,25 = 0,375 nKOH = 1,2 —> nKOH dư = 1,2 – 0,87 = 0,33 m rắn = 0,87.57 + 0,495.14 + 1,2.56 = 123,72 Số N trung bình = 0,87/0,375 = 2,32 Do tổng -CONH- là 6 —> Hỗn hợp có Dipeptit A (x mol) và Hexapeptit B (y mol) nX = x + y = 0,375 nN = 2x + 6y = 0,87 —> x = 0,345 và y = 0,03 nC = 0,87.2 + 0,495 = 2,235 Số C = nC/nX = 5,96 —> A phải là Gly-Gly hoặc Gly-Ala. Đặt k là số cacbon trong phân tử B. Nếu A là Gly-Gly —> nC = 0,345.4 + 0,03k = 2,235 —> k = 28,5: Loại Vậy A là Gly-Ala —> nC = 0,345.5 + 0,03k = 2,235 —> k = 17 Đặt u, v, z là số mắt xích Gly, Ala, Val trong B —> u + v + z = 6 Số C = 2u + 3v + 5z = 17 —> u = 3; v = 2; z = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy B là (Gly)3(Ala)2(Val) —> nGly = x + 3y = 0,435 —> %GlyK = 0,435.113/123,72 = 39,73%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP