Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3. (b) Cho Al(OH)3 vào lượng dư dung dịch NaOH. (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3. (g) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các thí nghiệm thu được 2 muối: (a) 4NaOH + AlCl3 —> NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O (e) 2KHSO4 + 2NaHCO3 —> Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O (g) 8Al + 30HNO3 —> 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP