Cho 2 04 gam một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,04 gam một est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,04 gam một este đơn chức X có công thức C8H8O2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,60 gam NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,37 gam chất rắn khan. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X là: A. 1. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,015 Bảo toàn khối lượng: 2,04 + 1,6 = 3,37 + m lỏng (Trong đó m lỏng là khối lượng ancol hoặc H2O) —> m lỏng = 0,27 Mặt khác, n lỏng = nX = 0,015 —> M lỏng = 18 —> H2O. Vậy X là este của phenol. Các đồng phân của X (4 đồng phân): HCOO-C6H4-CH3 (o, m, p) CH3-COO-C6H5

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP