Cho các phát biểu sau: a Điện phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot. (b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và Fe3O4 đun nóng, thu được MgO và Fe. (c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag. (e) Cho mẩu Na vào dung dịch muối CuSO4, sau phản ứng thu được Cu kim loại. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Sai, thu được Cu ở catot: Cu2+ + 2e —> Cu (b) Đúng, CO chỉ khử được oxit sau Al: Fe3O4 + CO —> Fe + CO2 MgO không bị khử, giữ nguyên. (c) Đúng: Zn + Cu2+ —> Zn2+ + Cu Cu sinh ra bám vào Zn tạo thành 2 điện cực và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly —> Ăn mòn điện hóa. (d) Đúng. (e) Sai, Na khử H2O trước: Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Na2SO4 + Cu(OH)2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP