Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 200 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là: A. 32,6 gam. B. 36,6 gam. C. 38,4 gam. D. 40,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH3PO4 = 0,2 nNaOH = 0,125 và nKOH = 0,375 —> nOH- = 0,5 Dễ thấy nOH-/nH3PO4 = 2,5 nên kiềm hết (tạo các muối PO43- và HPO42-) —> nH2O = nOH- = 0,5 Bảo toàn khối lượng —> m muối = mH3PO4 + mNaOH + mKOH – mH2O = 36,6

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP