Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6, C4H8O2, C3H6O sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng V ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 10,95 gam. Giá trị của V là: A. 100 B. 120 C. 150 D. 200

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nH2O = x Δm bình = 44x + 18x = 18,6 —> x = 0,3 nBaCO3 = a và nBa(HCO3)2 = b —> nCO2 = a + 2b = 0,3 Δmdd = 18,6 – 197a = -10,95 —> a = 0,15 và b = 0,075 —> nBa(OH)2 = a + b = 0,225 —> V = 150 ml

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP