Tiến hành điện phân dung dịch chứa m...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, trong thời gian 5018 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 12,6 gam. Nhúng thanh Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, lấy thanh Mg ra thấy khối lượng không thay đổi so với trước phản ứng. Giá trị của m là. A. 42,76 gam B. 33,48 gam C. 35,72 gam D. 34,12 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Do Mg có phản ứng với dung dịch sau điện phân nhưng khối lượng Mg không đổi nên dung dịch này phải chứa H2SO4 và CuSO4. CuSO4 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + Na2SO4 x…………..2x…………x…….x CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 y………………………y……..0,5y…….y ne = 2nCu = 2(x + y) = It/F = 0,26 m giảm = 64(x + y) + 71x + 32.0,5y = 12,6 —> x = 0,04 và y = 0,09 nH2SO4 = 0,09; nCuSO4 dư = z —> nMg pư = z + 0,09 và nCu = z —> 24(z + 0,09) = 64z —> z = 0,054 Vậy: nNaCl = 2x = 0,08 nCuSO4 = x + y + z = 0,184 —> m = 34,12

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP