Hỗn hợp X gồm FeCO3 và FeS2 với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeCO3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeCO3 và FeS2 với tỉ lệ số mol tương ứng 3 : 2. Cho hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y với không khí là? A. 1,9 B. 2,1 C. 1,7 D. 2,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFeCO3 = 3x và nFeS2 = 2x —> nCO2 = 3x Bảo toàn electron: 2nSO2 = nFeCO3 + 15nFeS2 —> nSO2 = 16,5x —> MY = (44.3x + 64.16,5x)/(3x + 16,5x) = 792/13 —> dY/kk = 2,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP