Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. (e) Đốt FeS2 trong không khí. (g) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí ng hiệm thu được kim loại là: A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Mg + Fe2(SO4)3 dư —> MgSO4 + FeSO4 (b) Cl2 + FeCl2 —> FeCl3 (c) H2 + CuO —> Cu + H2O (d) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Na2SO4 + Cu(OH)2 (e) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2 (g) NaCl + H2O —> Cl2 + H2 + NaOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP