Cho các phát biểu sau: a Các oxit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều phản ứng với CO để tạo kim loại. (b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. (c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch về Ag. (d) Cho Mg và dung dịch FeCl3 dư không thu được kim loại sắt. (e) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, khó kéo dài và dát mỏng. (g) Hợp kim Na-K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân. Số phát biểu sai là: A. 5. B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Sai, CO không khử được oxit kim loại kiềm thổ. (b) Sai, Fe được điều chế bằng nhiều phương pháp khác. (c) Sai, K khử H2O trước. (d) Đúng, tạo FeCl2 và MgCl2. (e) Sai, nhôm dẻo, dễ kéo dài và dát mỏng. (g) Đúng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP