Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ chuyển hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư → X + CH4O + C2H6O X + HCl dư → Y + 2NaCl Nhận xét nào sau đây đúng? A. Dung dịch X và dung dịch Y đều làm chuyển màu quỳ tím. B. Y có công thức phân tử là C5H9O4N. C. X là muối của axit hữu cơ hai chức. D. X tác dụng với HCl dư theo tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C8H15O4N + 2NaOH —> NH2C3H5(COONa)2 + CH3OH + C2H5OH NH2C3H5(COONa)2 + 3HCl —> NH3ClC3H5(COOH)2 + 2NaCl A. Sai, X làm quỳ hóa xanh, Y làm quỳ hóa đỏ. B. Sai, Y là C5H10O4NCl C. Đúng D. Sai, tỉ lệ 1 : 3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP