Trộn 0 8 mol hỗn hợp khí X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 0,8 mol hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 0,8 mol hỗn hợp khí X gồm C2H4 và C3H6 theo tỉ lệ số mol 5 : 3 với 2 gam H2 vào một bình có dung tích V lít ở đktc. Cho vào bình một ít bột Ni, nung nóng một thời gian sau đó đưa bình về 0 độ C thì thấy áp suất trong bình là 7/9 atm và thu được hỗn hợp khí Z. Biết phần trăm mỗi anken tác dụng với hiđro là như nhau. Tính phần trăm mỗi anken đã phản ứng?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trước phản ứng: n1 = 1,8 mol và p1 = 1 atm Sau phản ứng: p2 = 7/9 atm Vì n1/n2 = p1/p2 —> n2 = 1,4 —> nH2 phản ứng = n1 – n2 = 0,4 nC2H4 = 0,5 và nC3H6 = 0,3 —> nC2H4 phản ứng = 0,5x và nC3H6 phản ứng = 0,3x —> nH2 phản ứng = 0,5x + 0,3x = 0,4 —> x = 0,5 hay 50%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP