Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi nhỏ từ từ đến dư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên. Tỉ lệ a : b là: A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 1. D. 2 : 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khi nH+ = 0,1 thì kết tủa bắt đầu xuất hiện —> nOH- = 2a = 0,1 —> a = 0,05 nH+ = 0,7 = 0,1 + 4.2b – 3.0,2 —> b = 0,15 —> a : b = 1 : 3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP