Cho 4 bình A B C D đựng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Cho 4 bình A, B, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Cho 4 bình A, B, C, D đựng lần lượt các dung dịch NaHSO4, H2SO4, Na2CO3 và NaHCO3 tất cả đều 25%. Nếu lấy A+B rồi cho từ từ vào C+D thu được 22,4 lít khí. Nếu C+D cho từ từ vào A+B thu được 44,8 lít khí. Nếu cho C+D từ từ vào A thu được 44,8/3 lít khí. Nếu cho từ từ A+B vào D thu được 22,4 lít khí. Thể tích các khí đo ở đktc. Khối lượng của bình NaHSO4 gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 546 g. B. 445 g. C. 1023 g. D. 336 g.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP