Cho 144 gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 144 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 144 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4; Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 33,33% về khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 7,6 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và 8,96 lít khí (đktc) NO, H2 có tỉ khối so với H2 là 4,5. Phần trăm khối lượng của Al trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 15% B. 20% C. 33% D. 40%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO(X) = 3 Khí gồm NO (0,1) và H2 (0,3) Bảo toàn O —> nH2O = 3 – 0,1 = 2,9 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,3 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,2 —> nO(oxit) = 3 – 0,2.6 = 1,8 Y gồm Al3+ (a), Fe2+ (b), K+ (7,6), SO42- (7,6), NH4+ (0,3) Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + 7,6 + 0,3 = 7,6.2 và 27a + 56b = 144 – 1,8.16 – 0,4.62 —> a = 2; b = 0,65 Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = 0,15 Bảo toàn O —> nAl2O3 = 0,4 Bảo toàn Al —> nAl = 1,2 —> %Al = 22,5%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP