Một hỗn hợp gồm hai anken đồng đẳng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm hai ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích là 44,8 (lít) ở điều kiện tiêu chuẩn, dẫn qua bình đựng KMnO4 (dư) thì khối lượng của bình KMnO4 tăng thêm 70 (gam) a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của hai anken b) Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hai anken có trong hỗn hợp c) Đốt cháy hoàn toàn thể tích trên rồi cho sản phẩm đi vào 5(lít) dung dịch NaOH 1,8M. Muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mAnken = m bình tăng = 70 gam nAnken = 2 —> M anken = 35 —> C2H4 (a mol) và C3H6 (b mol) nAnken = a + b = 2 mAnken = 28a + 42b = 70 —> a = b = 1 —> %C2H4 = 40% và %C3H6 = 60% nCO2 = 2a + 3b = 5 & nNaOH = 9 —> Tạo 2 muối Na2CO3 (x) và NaHCO3 (y) nCO2 = x + y = 5 nNaOH = 2x + y = 9 —> x = 4 và y = 1 —> mNa2CO3 = 424 và mNaHCO3 = 84

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP