Đốt cháy hoàn toàn 3 42 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào? A. Giảm 7,38 gam. B. Tăng 2,70 gam. C. Tăng 7,92 gam. D. Giảm 7,74 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Các chất có công thức chung là CnH2n-2O2 CnH2n-2O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O 3,42/(14n+30)……0,18 —> n = 6 —> nH2O = 0,15 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -7,38 —> Giảm 7,38 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP