Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Axeton được điều chế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là A. 300 gam. B. 600 gam. C. 500 gam. D. 400 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCH3COCH3 = 2,5 —> nC6H5-CH(CH3)2 phản ứng = 2,5 —> mC6H5-CH(CH3)2 đã dùng = 2,5.120/75% = 400 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP