Hỗn hợp khí X gồm xiclopropan etan propen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm xi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm xiclopropan, etan, propen, buta-1,3-đien có tỉ khối so với H2 là 18. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị của m là A. 4,3 B. 9,8 C. 2,7 D. 8,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm C3H6, C2H6, C4H6 —> Công thức chung là CxH6 MX = 12x + 6 = 18.2 —> x = 2,5 —> nCO2 = 2,5.0,05 = 0,125 và nH2O = 3.0,05 = 0,15 Ca(OH)2 dư nên nCaCO3 = nCO2 = 0,125 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -4,3 —> Giảm 4,3 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP