Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp MgCl2 1M và NaCl 1M với điện cực trơ màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A trong thời gian 3 giờ. Sau khi kết thúc điện phân thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị m là A. 10,65 B. 14,25 C. 19,65 D. 22,45

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMgCl2 = nNaCl = 0,2 —> nCl- = 0,6 ne = It/F = 0,3 Tại anot: nCl2 = ne/2 = 0,15 Tại catot: nH2 = ne/2 = 0,15 và nOH- = 0,3 nMg2+ = 0,2 —> nMg(OH)2 = 0,15 m giảm = mCl2 + mH2 + mMg(OH)2 = 19,65

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP