Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 25,05 g hỗn hợp FeCl2 và AlCl3 cho đến khi thu được kết tủa có khối lượng không đổi thì ngưng lại. Đem kết tủa này nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được 8g chất rắn. Thể tích dd NaOH đã dùng là: A. 0,5 lít B. 0,6 lít C. 0,2 lít D. 0,3 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Kết tủa không đổi khi Al(OH)3 tan hết: FeCl2 + 2NaOH —> Fe(OH)2 + 2NaCl a……………2a…………..a AlCl3 + 3NaOH —> Al(OH)3 + 3NaCl b………….3b……………b Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + 2H2O b……………..b Kết tủa là Fe(OH)2. Nung ngoài không khí: 4Fe(OH)2 + O2 —> 2Fe2O3 + 4H2O a……………………………0,5a —> nFe2O3 = 0,5a = 0,05 —> a = 0,1 mhh = 127a + 133,5b = 25,05 —> b = Nghiệm lẻ, kiểm tra lại số liệu.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP