Hỗn hợp X gồm C2H2 C3H6 H2 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C2H2, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, H2 có tỉ khối so với H2 bằng 6,6. Nung nhẹ X (Ni xúc tác) một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 5,5. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là 0,08 mol; đồng thời bình tăng 1,64 gam. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy thu được 7,168 lít CO2 và 10,08 gam nước. Phần trăn thể tích của C2H2 trong X là A. 10% B. 25% C. 15% D. 20%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đốt khí thoát ra —> nCO2 = 0,32 và nH2O = 0,56 —> m khí thoát ra = mC + mH = 4,96 —> mX = mY = 1,64 + 4,96 = 6,6 Trong X, đặt a, b, c là số mol C2H2, C3H6, H2 nX = a + b + c = 6,6/6,6.2 = 0,5 mX = 26a + 42b + 2c = 6,6 nY = mY/MY = 0,3 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 0,2 Bảo toàn liên kết pi: 2a + b = 0,2 + 0,08 —> a = 0,1; b = 0,08; c = 0,32 —> %V C2H2 = 20%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP