Cho m1 gam bột Cu vào 13 6...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m1 gam bột Cu và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m1 gam bột Cu vào 13,6 gam AgNO3 khuấy kĩ. Sau khi phản ứng xong thêm vào m2 gam dung dịch H2SO4 loãng 20% rồi đun nóng nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,28 gam bột kim loại, dung dịch A và khí NO. Lượng NaOH cần dùng để tác dụng hết với các chất trong A là 13 gam. Tổng giá trị của m1 + m2 gần nhất với: A. 80 B. 90 C. 100 D. 110

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,08 —> mAg max = 8,64 < 9,28 —> Ag+ bị khử hết, Cu dư (9,28 – 8,64 = 0,64 gam) Đặt a, b là số mol Cu phản ứng và H2SO4 —> nNO = nH+/4 = 0,5b Bảo toàn electron —> 2a = 3.0,5b + 0,08 (1) Bảo toàn điện tích —> nNa+ = 2nSO42- + nNO3- ⇔ 0,325 = 2b + (0,08 – 0,5b) (2) (1)(2) —> a = 0,1625 và b = 49/300 m1 = 64a + 0,64 = 11,04 m2 = 98b/20% = 80 —> m1 + m2 = 91

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP