X Y là hai andehit có cùng số...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai andehit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai andehit có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (MX < MY) đều mạch hở, không phân nhánh và no. Đốt cháy hết 13 gam hỗn hợp andehit trên thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp andehit trên là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X, Y đều no nên độ không no k = số O X là CnH2n+2-2xOx (a mol) Y là CnH2n+2-2yOy (b mol) nCO2 = na + nb = 0,6 (1) nH2O = a(n + 1 – x) + b(n + 1 – y) = 0,5 (2) nO = (13 – mC – mH)/16 = 0,3 —> ax + by = 0,3 (3) (2) —> (na + nb) + (a + b) – (ax + by) = 0,5 Thay (1)(3) vào —> a + b = 0,2 (4) (1) —> n = 3 X, Y không nhánh nên x, y ≤ 2. (3)(4) —> x, y không thể cùng bằng 2 hoặc cùng bằng 1 —> x = 1 và y = 2 là nghiệm duy nhất. —> a = b = 0,1 Hỗn hợp gồm C2H5CHO (0,1) và CH2(CHO)2 (0,1) —> %Y = 55,38% Chú ý: Bổ sung A. B. C. D. Các bài sau đặt tiêu đề đúng quy định, viết số thập phân bằng dấu phẩy.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP