Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3 Nung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: A. 83% B. 87% C. 79,1% D. 90%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,069 —> nAl dư = 0,046 Đặt nAl pư = a —> mCr2O3 ban đầu = 21,14 – 27(a + 0,046) = 19,898 – 27a 2Al + Cr2O3 —> 2Cr + Al2O3 a……….a/2…………a……..a/2 Chất rắn không tan gồm Cr2O3 dư (19,898 – 27a – 152a/2) và Cr (52a) —> m rắn = (19,898 – 27a – 152a/2) + 52a = 11,024 —> a = 0,174 Vậy nAl pư = 0,174 và nAl bđ = 0,22 nCr2O3 pư = 0,087 và nCr2O3 bđ = 0,1 —> H = 0,087/0,1 = 87%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP