Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, Fe(NO3)2 trong 3,64 mol HCl và 0,6 mol KNO3 thu được (m+159,18) gam hỗn hợp chỉ chứa muối Y và 0,08 mol NO2. Cho Y vào NaOH dư thu được 131,86 gam kết tủa. Mặt khác, 3m gam X tác dụng hoàn toàn H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 1,29 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp trên là A. 1,904% B. 2,209% C. 2,253% D. 2,324%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: m + 3,64.36,5 + 0,6.101 = m + 159,18 + 0,08.46 + mH2O —> nH2O = 1,7 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,06 nH+ = 10nNH4+ + 2nNO2 + 2nO —> nO = 1,44 —> nFe3O4 = 0,36 X gồm Al (a), Fe(NO3)2 (b) và Fe3O4 (0,36) Bảo toàn N —> nNO3-(Y) = 0,6 + 2b – 0,08 – 0,06 = 2b + 0,46 Y + NaOH dư —> Dung dịch chứa Cl-, NO3-, K+, Na+, AlO2- Bảo toàn điện tích —> nNa+ = a + 2b + 3,5 —> nOH- trong ↓ = a + 2b + 3,5 – nNH4+ – 4a = 2b – 3a + 3,44 m↓ = 56(b + 0,36.3) + 17(2b – 3a + 3,44) = 131,86 (1) Với H2SO4, bảo toàn electron: 3a + b + 0,36 = 2.1,29/3 (2) (1)(2) —> a = 0,1 và b = 0,2 —> %Al = 2,209%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP