Cho 17 92 lít hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,92 lít hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,92 lít hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon khí là ankan, anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol 1 : 1 : 2 lội qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được 13,44 lít CO2. Biết thể tích đo ở đktc. Khối lượng của X là : A. 19,2 gam. B. 1,92 gam. C. 3,84 gam. D. 38,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,8 —> nAnkan = nAnken = 0,2 và nAnkin = 0,4 —> M↓ = 96/0,4 = 240 —> C2Ag2 —> Ankin là C2H2 Đặt n, m là số C của ankan và anken. —> nCO2 = 0,2n + 0,2m = 0,6 —> n + m = 3 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 1 và m = 2 là nghiệm duy nhất. —> CH4 và C2H4 —> mX = 19,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP