Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (đktc) hỗn hợp khí CO và H2 tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X là A. 3,36 lít B. 6,72 lít C. 1,12 lít D. 4,48 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2SO4 = nHCl = 0,1 —> nH+ = 0,3 —> nH2O = 0,15 —> nO = 0,15 —> nCO + nH2 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP